Resurse umane, salarizare

* Consultanta privind întocmirea dosarelor de personal;
* Întocmirea contractelor de muncă, acte adiționale, decizii cu privire la contractele de muncă ;
* Întocmirea Registrului general de evidență a salariaților ;
* Întocmirea adeverințelor de salariu ;
* Întocmirea ștatelor de plată ;
* Calculul concediilor medicale și întocmirea documentelor în vederea recuperării sumelor de la FNUASS;
* Calculul și evidență concediilor de odihnă;
* Calculul contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, contribuția asiguratorie pentru munca;
* Întocmirea si depunerea declarațiilor cu privire la contribuțiile salariaților D112.

Toate serviciile

+40 723 334 381

Contactează-ne acum pentru mai multe detalii legate de serviciile noastre.

+40 723 334 381

Contactează-ne acum pentru mai multe detalii!