Servicii de management financiar și consultanță managerială

* Analiza structurii financiare a societății; 

* Analiza fluxurilor financiare, cash-flow;

* Analiza datoriilor si creanțelor;

* Analiza capitalurilor si a imobilizărilor;

* Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

* Consultanta si realizarea operațiunilor de divizare, fuziune, lichidare;

* Consultanta si întocmire documente privind obținerea de finanțări, fonduri europene, creditele bancare; 

* Consultanta privind organizarea si conducerea societății (organigrame, structuri, definiri de funcții);

* Consultanta privind organizarea contabilității financiare si de gestiune in conformitate cu legislația in vigoare cu soluții legate de organizarea financiar contabila a firmei (circuitul documentelor, politici financiar contabile);

* Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizației;

* Consultanta privind legislația financiar-contabila la nivelul organizație dumneavoastră;

* Expertize financiar-contabile.

Toate serviciile

+40 723 334 381

Contactează-ne acum pentru mai multe detalii legate de serviciile noastre.

+40 723 334 381

Contactează-ne acum pentru mai multe detalii!