Înființări de societăți comerciale și asistență pentru începerea unei afaceri

* Înregistrarea de societăți comerciale – înființări de societăți comerciale; 

* Consultanta cu privire la procedurile de înregistrare fiscala a societății comerciale 

* Conceperea si redactarea actului constitutiv, actului adițional, hotărâri AGA, act constitutiv actualizat ;

* Schimbarea sediului social ;

* înregistrare autorizare punct de lucru ;

* Majorare sau reducere capital social;

* Prelungirea duratei de funcționare ;

* Înregistrări de modificări la Oficiul Registrul Comerțului cu privire la: obiect de activitate, administrator, asociați, acționari, puncte de lucru ; 

* Întocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate ;

Toate serviciile

+40 723 334 381

Contactează-ne acum pentru mai multe detalii legate de serviciile noastre.

+40 723 334 381

Contactează-ne acum pentru mai multe detalii!