Sistemul E-factura începând cu 1 ianuarie 2024

Sistemul E-factura nu este nou, el funcționează deja pentru contribuabilii care emit facturi in relația B2G si/sau B2B pentru produsele cu risc fiscal ridicat. 

Acesta va deveni obligatoriu pentru toate firmele începând cu 1 ianuarie 2024 (SRL-uri, PFA, II, PFI si ONG-urile care desfășoară activitate economica), astfel :

Persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația B2B au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația cu instituții publice, altele decât cele efectuate în relația B2G și altele decât cele prevăzute la art. 6 din același act normativ, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Persoanele impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația B2B, au obligația începând cu 1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Sunt exceptate de la aceste prevederi livrările de bunuri scutite de TVA prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din Codul fiscal. 56

Perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024

– termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii (15 ale lunii următoare).

Nerespectarea acestui termen constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari

de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii

de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice

In perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, netransmiterea facturilor in sistemul RO e-Factura NU se sancționează.

Modificări aduse OUG 120/2021 privind Sistemul RO e-Factura

În relația comercială B2B, între persoane impozabile stabilite în România, emitentul facturii electronice are obligația de transmitere a acesteia către destinatar utilizând sistemul RO e-Factura.

În situația în care emitentul facturii electronice nu este stabilit in Romania si optează pentru transmiterea acesteia în sistemul RO e-Factura, acesta este obligat să fie înregistrat în Registrul RO e-Factura.

Facturare – de la 1 iulie 2024:

Codul fiscal prevede ca sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic, dacă acestea îndeplinesc condițiile legale.

Prin excepție însă, începând cu 1 iulie 2024, pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG 120/2021 privind sistemul RO e-Factura.

Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar, cu excepția facturilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG 120/2021 privind sistemul RO e-Factura.

In concluzie Începând cu 1 iulie 2024 din punct de vedere fiscal, sunt considerate facturi care se pot înregistra in contabilitate numai facturile electronice emise și transmise în sistemul E-Factura. 

De la 1 iulie 2024

Primirea și înregistrarea de către destinatarul – persoană impozabilă stabilită în România, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără respectarea prevederii conform căreia emitentul are obligația de a o transmite in sistem constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

Transmiterea facturilor in Registrul RO e-Factura

Pentru a transmite si a primi facturi prin sistemul E-factura este necesar un certificat digital calificat înregistrat la ANAF.

Se recomanda folosirea unui program de facturare care sa permită transmiterea in timp util a e-facturilor emise in sistem iar după 1 iulie 2024 si scoaterea din SPV a facturilor de la furnizori, nu numai celor emise de voi către clienți.

https://www.fgo.ro/e-factura/

https://www.smartbill.ro/e-factura?campaignid=134407692&adgroupid=7079737212&keyword=factura%20proforma%20online&device=c&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAjrarBhAWEiwA2qWdCEoSE5kOvUl-2W4fURom3xPZZWppxcOIzFaGRDrkVruKXy7XlmV9_RoCEQ4QAvD_BwE

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment