„Profilul contabilului viitorului va fi determinat, într-o tot mai mare măsură, de competenţele manageriale, digitale şi tehnice”

Interviu cu Ştefan Ciupală, expert contabil, vicepreşedinte al Consiliului Filialei CECCAR Constanţa

Alexandra Rizea: Vă rugăm să evocaţi principalele momente din cariera dvs., începând cu opţiunea pentru profesia contabilă şi, în continuare, până în momentul de faţă.

Ştefan Ciupală: Sunt licenţiat al Universităţii din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, promoţia 2002. Pot spune că am optat pentru profesia contabilă din momentul în care am început cursurile unei instituţii de învăţământ superior cu profil economic, iar cei patru ani de studiu au pus bazele dezvoltării mele profesionale. După absolvirea facultăţii şi obţinerea licenţei, am lucrat ca economist într-o mare companie din Constanţa. Am fost salariat al acestei companii încă din timpul facultăţii; o cunoşteam, deci, şi, astfel, mi-am însuşit procedurile ei instituţionale, ceea ce mi-a facilitat şi colaborarea cu colegii, cu superiorii ierarhici. Prin urmare, eram antrenat pentru lucrul în echipă şi dobândisem abilitatea de a îndeplini sarcini de serviciu, precum şi deprinderea de a lua decizii. Acest parcurs profesional mi-a permis să acumulez experienţa şi competenţele necesare exercitării unor funcţii în domeniul economic. Ţin să subliniez că, încă din facultate, îmi stabilisem calea de urmat, care era în consonanţă cu exigenţele calităţii de membru al CECCAR. Astfel, în anul 2004 am promovat examenul de acces la stagiul CECCAR în vederea obţinerii calificării de contabil autorizat, iar în anul 2006, examenul de acces în vederea obţinerii calificării de expert contabil. S-au dovedit a fi decizii înţelepte. În iulie 2007 am promovat examenul de aptitudini, obţinând astfel calitatea de expert contabil. Acest statut mi-a conferit o nouă abordare a profesiei. În acelaşi an, în luna august, aveam deja înfiinţată o societate de expertiză contabilă, prin intermediul căreia am început să-mi exercit calitatea de expert contabil. Bineînţeles, începutul a fost mai greu, eram nou-intrat pe piaţa serviciilor contabile, dar am reuşit să conving clienţii că am suficientă motivaţie profesională pentru a răspunde exigenţelor lor şi, ca urmare, mi-am format un portofoliu de clienţi. Am continuat pregătirea profesională, iar în anul 2008 am obţinut diploma de master în specializarea Contabilitate, expertiză şi audit. De asemenea, am aprofundat cunoştinţele acumulate, inclusiv prin parcurgerea unor cursuri de manager de proiect şi de expert în domeniul accesării fondurilor europene.

Ce anume din tot ceea ce aţi prezentat are o mai mare relevanţă pentru ansamblul procesului de formare şi perfecţionare profesională, mai ales în cazul tinerilor colegi, aflaţi la început de drum? Ce este definitoriu pentru profesia contabilă în zilele noastre?

Toate momentele evocate au avut influenţa lor specifică în procesul meu de formare şi perfecţionare. Ele au reprezentat în fapt etape ale unui proces neîntrerupt în drumul spre performanţe profesionale. Dacă ar fi să recurg, totuşi, la o ierarhizare, apreciez că acei patru ani de studiu din facultate mi-au deschis calea spre carieră. Hotărârea de a accede la stagiul pentru obţinerea calificării de expert contabil a fost esenţială, deoarece mi-a permis să-mi lărgesc continuu aria de activitate, să-mi fixez obiective, în pas cu cerinţele pieţei de profil. În consecinţă, pentru tinerii colegi aflaţi la început de drum aş spune că trebuie să acorde o mare atenţie fiecărei faze de perfecţionare, în succesiunea lor firească, şi, în acelaşi timp, să dezvolte relaţii interpersonale cu alţi membri ai profesiei, bazate pe respect reciproc. De asemenea, în relaţia cu clienţii le recomand să fie oneşti, să presteze exclusiv servicii de calitate. Cu siguranţă, profesionalismul, seriozitatea, responsabilitatea sunt elementele definitorii pentru profesia contabilă. Aici aş face o trimitere specială la exigenţele deontologice în vederea dobândirii şi păstrării unei bune reputaţii – să ne ghidăm permanent după principiile promovate consecvent de CECCAR: independenţă, integritate, obiectivitate, competenţă profesională, prudenţă şi confidenţialitate.

Dată fiind legătura directă a profesionistului contabil cu stările de fapt din economia reală, vă propunem să vă referiţi, în cele ce urmează, la noile cerinţe ale clienţilor şi la modul în care aţi prestat şi prestaţi, inclusiv în contextul efectelor pandemiei de COVID-19, serviciile de specialitate.

O mare parte dintre clienţii noştri s-au dezvoltat, au devenit – ca să spun aşa – mai sofisticaţi, au depăşit modelul de conducere a afacerilor cu un pix şi o agendă. Faptul că şi-au însuşit, împreună cu noi, şi numeroase cerinţe ale erei digitale ne-a permis ca, în aceste vremuri extrem de dificile, provocate de pandemia de COVID-19, să ne continuăm activitatea. De altfel, evoluţia economică, mai ales a mediului concurenţial, a impus şi impune agenţilor economici să adopte decizii fundamentate, determinate tocmai de realităţile în continuă transformare. De aceea au nevoie de informaţii de foarte bună calitate, relevante, pe care noi, contabilii, putem să le furnizăm în timp real, ceea ce contribuie esenţial la creşterea eficienţei afacerilor lor, schimbând relaţia agent economic-contabil. În astfel de situaţii, procedura clasică de exercitare a profesiei, respectiv cea de închidere a lunii şi de transmitere a documentelor pentru a le înregistra, nu acoperă integral gama serviciilor pe care le prestăm. Am clienţi pentru care înregistrarea documentelor se face săptămânal, iar rezultatele le sunt transmise într-un format uşor de interpretat, pe baza lor urmând a adopta deciziile. Anumiţi clienţi au avansat în utilizarea modelelor de conducere a afacerii, inclusiv prin intermediul noilor tehnologii, folosesc bugete de venituri şi cheltuieli mai consistente, mai aprofundate, analizează lunar execuţia acestora. Pentru ei întocmim noi BVC-urile şi execuţiile bugetare sau le oferim consultanţă pentru întocmirea şi analiza acestora. Pentru o parte dintre clienţi – în general, cei care folosesc finanţări bancare, fonduri nerambursabile guvernamentale sau europene –, bilanţurile contabile nu mai sunt doar documente de sfârşit de an cu activ, pasiv şi sintagma venituri minus cheltuieli egal rezultat. Această categorie de clienţi conştientizează faptul că bilanţul, respectiv situaţiile financiare anuale reprezintă un set de documente cu informaţii esenţiale despre propria afacere, adică informaţii despre structura financiară a firmei, indicatori de lichiditate, de risc, de solvabilitate etc. În cazul acestor clienţi, pentru a examina periodic structura financiară a întreprinderii, efectuăm analize la fiecare trimestru. În fapt, este un bilanţ de lucru trimestrial, iar dacă sunt abateri, îl ajutăm pe client să găsească soluţii pentru a le corecta din mers, până la închiderea exerciţiului financiar.

Ce elemente esenţiale caracterizează piaţa serviciilor contabile din judeţul Constanţa, atât în ceea ce priveşte specificul inconfundabil al zonei (port, litoral), cât şi din perspectiva dezvoltării întregii noastre economii naţionale, inclusiv sub impactul depăşirii dificultăţilor provocate de noul coronavirus?

În opinia mea, piaţa serviciilor contabile din judeţul Constanţa nu diferă semnificativ de celelalte zone ale ţării. Domeniile de activitate ale agenţilor economici prezintă o mare varietate, ceea ce permite o mai bună conectare la structura economică la nivel naţional. În mod special, se impune evidenţierea a două particularităţi. Prima este determinată de specificul litoralului, cu industria HoReCa şi caracterul sezonier al acesteia. De aici, şi impactul asupra serviciilor contabile, orientate şi de perioadele de vacanţă. De remarcat că acest domeniu a fost puternic afectat de pandemia de COVID-19, iar noi, profesioniştii contabili, a trebuit să facem faţă solicitărilor clienţilor, să găsim soluţii pentru problemele lor. Vorbesc aici despre suspendări ale activităţii, accesarea formelor de susţinere financiară, reorganizarea activităţilor economice. Al doilea element specific se referă, aşa cum aţi remarcat, la activitatea portuară, la operaţiunile de export-import, care au o pondere importantă în economia judeţului. A fost, pe întreaga arie a activităţilor noastre, un volum ridicat de muncă şi în contextul adaptării actelor normative la cerinţele impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei. Acţionăm, în continuare, în acelaşi mod, inclusiv printr-o bună colaborare cu autorităţile, convinşi că împreună vom reuşi să depăşim, în condiţii tot mai bune, dificultăţile cu care ne confruntăm.

Ce vă propuneţi dvs. personal şi ce are în vedere întreaga filială pentru a se face faţă – şi în perioada următoare – cerinţelor impuse de noile tehnologii, de evoluţiile economico-financiare interne şi externe?

Există studii care arată că, în domeniul contabilităţii, automatizarea acoperă tot mai multe servicii, ceea ce a determinat şi determină schimbări profunde în exercitarea profesiei. O mare parte din procesele repetitive, cele care se încadrează într-un algoritm, sunt deja preluate automat în programele de contabilitate. De asemenea, o serie de rapoarte sunt generate, la rândul lor, automat. Folosim softuri de contabilitate tot mai evoluate, la sfârşit de lună facem închiderea automat, informaţiile se încarcă în declaraţii, chiar bilanţurile sunt generate tot automat. Folosim aceste evoluţii de ordin tehnologic pentru a ne uşura munca, pentru a ne concentra mai mult pe substanţa economico-financiară a relaţiilor cu clienţii, oferindu-le consultanţă, soluţii pentru îmbunătăţirea managementului companiilor lor, ceea ce ne permite să acoperim zone noi ale profesiei. Atât individual, cât şi în cadrul filialei ne preocupăm de adaptarea profesiei la noile cerinţe impuse de evoluţia tehnologiei, precum şi de schimbările economico-financiare la nivel naţional, european şi global. Acesta este contextul în care ne perfecţionăm în utilizarea noilor tehnologii, dezvoltăm competenţele digitale de management, de comunicare, pe fondul pregătirii profesionale specifice. Preocupările la care mă refer vizează atingerea unor obiective, precum: cunoaşterea sistemelor de prelucrare a datelor şi a facilităţilor de stocare a informaţiilor; utilizarea arhivării electronice, a spaţiilor de stocare cloud, care permit accesul de pretutindeni la bazele de date proprii; folosirea cu prioritate a serviciilor online, a aplicaţiilor care permit lucrul de la distanţă – remote work; apelul la canalele de comunicare alternative de tip text, video în relaţia cu clienţii şi nu numai, ceea ce ne permite să scurtăm distanţele, să economisim timp; asimilarea în practică a sistemelor de plăţi şi a platformelor financiare online. Aş încheia cu afirmaţia, bazată pe o profundă convingere, că profilul contabilului viitorului va fi determinat, într-o tot mai mare măsură, de competenţele manageriale, digitale şi tehnice, în condiţiile în care cunoştinţele vor ţine pasul cu noi exigenţe economico-sociale şi vor fi caracterizate printr-un comportament etic exemplar – punctele forte ale profesiei noastre.

Interviu publicat in: ceccarbusinessmagazin.ro

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment